FEDERATION OF THAI AND FOREIGN SPOUSE NETWORKS ASSOCIATION OF THAILAND

หน้าแรก | แนะนำสมาพันธ์ | ข้อบังคับสมาพันธ์ | ข่าวสารและกิจกรรม | ชมรมและเครือข่าย | ติดต่อสมาพันธ์

User Login
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

     แนะนำสมาพันธ์ฯ
     ข้อบังคับสมาพันธ์ฯ
     ข่าวสารและกิจกรรม
     บทความและสาระน่ารู้
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ชมรมและเครือข่าย
     ติดต่อสมาพันธ์ฯ

รับข่าวสารของสมาพันธ์ฯ !
     เพียงกรอกอีเมล์ของท่านไว้ทางเรา จะจัดส่งข่าวสารต่างๆของสมาพันธ์ฯให้ ท่านทางอีเมล์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  ผู้ชมวันนี้ 5 คน  
  ผู้ชมเดือนนี้ 94 คน  
  ผู้ชมทั้งหมด 44483 คน  
คนไทยเฮ! ญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า เริ่ม 1 ก.ค.นี้          

กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่คำประกาศของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ที่ได้มีการประกาศยกเว้นวีซ่าการเข้าประเทศญี่ปุ่น ให้กับคนไทย ที่มีความประสงค์เข้ามาพำนักในประเทศญี่ปุ่น ระยะสั้น

โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป คนไทย สามารถเข้ามาพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสำพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โดยต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น บัตรเครดิตหรือเงินสดที่ใช้ เพื่อยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างพำนัก ชื่อ ที่อยู่ และกำหนดการเดินทางระหว่างพำนัก

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพำนักเกิน 15 วัน เพื่อทำงาน หรืออื่นๆ จะต้องขอยื่นวีซ่าตามปกติ สงสัยสอบถามได้ที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครทูตญี่ปุ่น โทร 022078503

บริการช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ประชาบดี โทร 1300
ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วย
เหลือสังคม โทร 0-2306-8951-2
ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม
โทร 0-2306-8934-5
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์ โทร 0-2642-7991-2 ต่อ 11
สหทัยมูลนิธิโทร 0-2381-8834-6,
0-2392-9397-8
สมาคมวางแผนครอบครัว
โทร 0-2245-7382-5
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
โทร 0-2229-5803-7
คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิก
หมอมีชัย) โทร 0-2229-4611-28
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
โทร 1761, 0-2622-2220

บริการข้อมูล-ร้องทุกข์ภาครัฐ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
โทร 1111
ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
โทร 1548
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบ
รัฐบาล โทร 1376
ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
โทร 1676
สายด่วนนายกรัฐมนตรี
โทร 0-2280-3000
ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม
โทร 1765
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
โทร 1567
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
โทร 0-2287-3102


กระทรวงมหาดไทย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สงวนลิขสิทธิ์ © THAIFOREIGNSPOUSE.COM
"สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติแห่งประเทศไทย"
เลขที่ 135/262 อาคาร 3 โสสุนครคอนโด ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำติชม | ลงโฆษณากับเรา