FEDERATION OF THAI AND FOREIGN SPOUSE NETWORKS ASSOCIATION OF THAILAND

หน้าแรก | แนะนำสมาพันธ์ | ข้อบังคับสมาพันธ์ | ข่าวสารและกิจกรรม | ชมรมและเครือข่าย | ติดต่อสมาพันธ์

User Login
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

     แนะนำสมาพันธ์ฯ
     ข้อบังคับสมาพันธ์ฯ
     ข่าวสารและกิจกรรม
     บทความและสาระน่ารู้
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ชมรมและเครือข่าย
     ติดต่อสมาพันธ์ฯ

รับข่าวสารของสมาพันธ์ฯ !
     เพียงกรอกอีเมล์ของท่านไว้ทางเรา จะจัดส่งข่าวสารต่างๆของสมาพันธ์ฯให้ ท่านทางอีเมล์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  ผู้ชมวันนี้ 5 คน  
  ผู้ชมเดือนนี้ 94 คน  
  ผู้ชมทั้งหมด 44483 คน  
Thai Bride And Scottish Kilt Maker          

 

Well I have been deleting a lot of posts over the last 24 hours, a sure sign that I am not in touch with a lot of my readers here.  The issue was of course Kanokrat Booth who has been protesting outside the British Embassy in Bangkok.

I have to say my sympathies are with her. I am British. I am from the country of fair play, where one should expect justice.  We have our prejudices but we have a legal system in place but and have denied it to a person who is willing to be judged.

There are cynics who have said she is chasing her kilt-maker husband’s cash. But actually in all my conversations with her she has been totally uninterested in going down such an avenue.

What is blatantly obvious is her loss of face and the demeaning way in which she has been treated.

Denis Booth, for whatever reasons, decided he had had enough so he tipped off the U.K. Border Agency that she that she had a lover and had deserted him.

Whatever she did, whatever your view, the fact is that both the Immigration Tribunal and the Immigration Appeals Tribunal ruled that the U.K Border Agency had acted illegally. She has spent a lot fighting her face.

It’s quite clear that that process has now brought her to a highly emotional state.

Having got those rulings she applied again. She had only a few choices.  Tourist visa, work visa, spouse visa etc.

She was honest in her application. She applied for a spouse visa because she is still married.  Of course she was not going to live with her husband. She wants to defend her reputation in the divorce court in Selkirk, where the husband is no longer claiming infidelity, merely desertion.

She was refused. It’s an absolute shambles. That the UKBA telling judges 'Tough cookie!'

The Thais win on this one in my book. 

When I first arrived in Thailand and set about doing my first tax returns I went to the tax office in Bangrak I had no idea what to do.

I was surrounding by cheerful staff who virtually filled in my form for my and sent me cheerfully away afterwards.

Every year they cheerfully help me through my paperwork.

Nobody helped Kanokrat with her visa application. The UK sub-contracts that one out. Presumably civil servants are too valuable to wasted on such a process.

Could not one person have lent her a helping hand and guided her through the visa process which would allowed her the right to defend her reputation in a court in the U.K.?

No, of course, not!  An automated voice would have told her to read Appendix X of Blah Blah Blah Blah Blah.

Nobody takes the rap for anything. The rule book is king.

Just because Britons think they have a hard with Thai Immigration does not justify this treatment of Mrs. Booth.

We have our standard of fair play. What happened to them in this case?

ที่มา : http://www.andrew-drummond.com/view-story.php?sid=505

บริการช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ประชาบดี โทร 1300
ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วย
เหลือสังคม โทร 0-2306-8951-2
ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม
โทร 0-2306-8934-5
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์ โทร 0-2642-7991-2 ต่อ 11
สหทัยมูลนิธิโทร 0-2381-8834-6,
0-2392-9397-8
สมาคมวางแผนครอบครัว
โทร 0-2245-7382-5
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
โทร 0-2229-5803-7
คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิก
หมอมีชัย) โทร 0-2229-4611-28
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
โทร 1761, 0-2622-2220

บริการข้อมูล-ร้องทุกข์ภาครัฐ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
โทร 1111
ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
โทร 1548
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบ
รัฐบาล โทร 1376
ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
โทร 1676
สายด่วนนายกรัฐมนตรี
โทร 0-2280-3000
ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม
โทร 1765
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
โทร 1567
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
โทร 0-2287-3102


กระทรวงมหาดไทย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สงวนลิขสิทธิ์ © THAIFOREIGNSPOUSE.COM
"สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติแห่งประเทศไทย"
เลขที่ 135/262 อาคาร 3 โสสุนครคอนโด ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำติชม | ลงโฆษณากับเรา